Doa Kebaikan Dunia dan Akhirat

Doa, 2011 (Karya Abd. Aziz Ahmad)

Dan di antara mereka ada yang berdo’a:

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka“.

Inilah doa sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Dianjurkan agar doa ini diamalkan setiap hari oleh umat Islam, dengan penuh harapan agar Allah swt. senantiasa membimbing dan memberi inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita terhindar dari perbuatan tercela dan terkutuk dan mendapatkan tambahan energi untuk  melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah swt. sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan terhindar dari siksaan api neraka,  amin.

Ayat di atas diambil dari alqur’anul karim Surah Al-Baqarah ayat: 201

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *