Berkah dari Langit dan Bumi

Kuasa Tuhan
Berkah dari Langit dan Bumi (Karya Abd. Aziz Ahmad)

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Ala’raaf: 96).

Data Karya:

Media: Cat air di atas kertas. Ukuran: 24 x 35 cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *