Sesuai Kesanggupan

Sesuai dengan Kesanggupan

I02Mar06
Sesuai Kesanggupan (Karya Abd. Aziz Ahmad, 2006)

Kaligrafi Islam di atas, materi ayatnya diambil dari Al-quran Suratul Baqarah ayat: 286. Terjemahnya sebagai berikut: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.  Jadi, semua perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan di dunia ini semua itu mendapat balasan yang setimpal baik semasa kita hidup maupun setelah kita meninggal dunia, semua itu melalui perhitungan cermat dari Allah Azza wajallah.

  Data Karya:

Karya ini dibuat di Jakarta pada tanggal, 2 Maret 2006. Ukuran: 25 x 35 cm. Media: Tinta Cina di atas kertas. Koleksi: Pribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *