Ucapan Syukur

Bersyukur kepada Allah

File01
Ucapan Syukur (Karya Abd. Aziz Ahmad, 1977)

¬†Umat Islam, manakala mendapat kebahagian atau dalam keadaan bersuka cita hendaknya mengucapkan syukur Alhamdulillah, itu bersyukur secara lisan. Namun yang lebih penting adalah syukur bil hal, syukur dalam perbuatan artinya kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dimanfaatkan kepada jalan yang diridhoi-Nya. Misalnya kenikmatan berupa harta dibelanjakan atau disadaqahkan untuk kepentingan agama dan membantu kepada fakir miskin. Materi kaligrafi Islam di atas diambil dari Alquranul karim Suratul Faatihah ayat 2, yang terjemahnya sebagai berikut: “Segala puji bagi Allah, “Tuhan semesta alam”. Karya di atas dibuat di Makassar pada tahun 1977.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *