Lontara WA

Aksara Lontara WIRI (Wirid)

20 Sept 2015
Lontara WA karya Abd. Aziz Ahmad, 2015

Kaligrafi di atas memuat Suratul Baqarah ayat 152. Terjemahnya: Ingatlah kepadaKu niscaya aku ingat (pula) kepadamu. Maksudnya: Allah SWT. akan melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada hambaNya yang senantiasa mengingat kepadaNya. Kata wiri dalam bahasa Bugis adalah pekerjaan atau bacaan tetap secara kontinu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Data karya:

Dibuat di Makassar Sulsel, 20 September 2015/ 6 Zulhijjah 1436 H. Ukuran: 21 x 29,7 cm. Media: Tinta Cina di atas kertas. Koleksi: Pribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *