Demi Masa

Demi Masa

Demi Masa karya Abd. Aziz Ahmad, 2020

Ayat di atas menerangkan tentang pentingnya mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Bila tidak menggunakannya dengan baik, maka kita tergolong orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berdasarkan ayat di atas yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang beramal saleh, saling nasihat- menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran (QS. Al ‘Ashr: 1-3).

Data karya:

Makassar 9 Mei 2020/ 12 Ramadhan 1441 H. Ukuran: 21 x 29,7 cm. Media: Tinta Cina di atas kertas. Koleksi: Pribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *