Berkah

Berkah

Berkah karya Abd. Aziz Ahmad, 2019
Data karya: Dibuat di Makassar 7 Juli 2019/ 4 Zulqaidah 1440 H.
Media: Tinta Cina di atas kertas. Koleksi: Pribadi.

Kaligrafi Islam di atas dikutip dari Al Quranul Karim QS. Al A’raaf: 96. Terjemahannya sebagai berikut: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *